Każdej firmie zależy na posiadaniu jak największej ilości Klientów, którzy będą dokonywali jak najwięcej zakupów w jak najdłuższym okresie.
Biznes jest zmienny. Jedni Klienci przychodzą do firmy a inni odchodzą do konkurencji.

W biznesie niezwykle ważne jest, aby nie tracić Klientów. Celem jest utrzymanie wskaźnika migracji Klientów możliwie na jak najniższym poziomie.
Dlatego, każda firma ma wyzwanie utrzymania jak największej ilości Klientów w możliwie długim okresie.

Z badań wynika, że najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wierność Klientów jest JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA.
Oznacza to, że dla każdej firmy bardzo ważnym obszarem jest dobra obsługa Klientów.

Co jest ciekawe, koncentracja wysiłku na zadowolenie Klientów jest znacznie tańsza i bardziej efektywna niż działania związane z poszukiwaniem nowych Klientów !

Dziś w dobie internetu niezwykle ważny jest fakt postrzegania firmy przez - Klienta.
Każdy Klient, to źródło opinii. 

Dla każdej firmy podstawowym celem powinna być zamiana Klienta na  Prosumenta.

Oznacza to, że Twoja firma powinna dążyć do tego, aby Twój każdy Klient - Konsument zaangażowany był we współtworzenie i promowanie usług/ produktów Twojej firmy. A to się stanie tylko wtedy, gdy Twoja marka będzie jednocześnie ulubioną marką Twojej Klienta.
Prosumenci stają się „żywą reklamą” Twojej firmy.

Jakie opinie rozpowszechniają dziś Klienci Twojej firmy ?
To zależy tylko od tego jak są traktowani przez Pracowników Twojej firmy oraz Pracowników i Zleceniobiorców firm outsourcingowych.

Każdej Firmie, której zależy na szybkim rozwoju, rekomendujemy następujące działania:

  • Prowadzenie systematycznych badań dotyczących jakości obsługi Klienta

  • Korzystamy z usług Doradców z innowacyjną wiedzą i dużym doświadczeniem

  • Analizy i planowanie całych procesów komunikacji bezpośredniej z Klientami

  • Tworzenie profilowanych baz dobrych potencjalnych, obecnych i byłych Klientów

  • Korzystanie ze zintegrowanych systemów CRM, CC oraz innych

  • Wsłuchiwanie się w opinie Klientów oraz budowa z nimi dobrych relacji

Zawsze najwięcej do stracenia mają firmy, które posiadają największą liczbę Klientów.
Często są to Liderzy swoich rynków. Dlatego ważną są dla nas firmy, które posiadają, pozyskują lub planują pozyskiwać bardzo duże ilości Klientów.